ACIB Barceloneta

ACIB Barceloneta

Acaba la consolidació de terrasses instal·lades per la pandèmia i la retirada de blocs de formigó

16 de març de 2023

Aquest abril, l’Ajuntament haurà tret de l’espai públic els elements provisionals instal·lats per delimitar les terrasses temporals i s’hauran instal·lat les plataformes obligatòries per a les taules i cadires en calçada que es mantindran.

A dia d’avui ja s’han retirat nou de cada deu terrasses provisionals i 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones, i les properes setmanes s’acabaran de treure totes.

S’han autoritzat 1.131 terrasses, de les quals una mica més de la meitat són en calçada, i al llarg d’aquest mes ja s’hauran muntat el 89% dels mobles-plataforma obligatoris on ubicar les taules i cadires definitives.

El procés de consolidació de les terrasses excepcionals instal·lades a la calçada arran de la pandèmia, a punt de finalitzar. A l’abril, l’Ajuntament haurà retirat els blocs de formigó i pivots grocs que es van instal·lar per delimitar l’espai de les terrasses extraordinàries concedides amb l’objectiu de donar suport a la restauració i afavorir la viabilitat dels establiments en el context de crisi sanitària. I també s’hauran col·locat les plataformes on ubicar les taules i les cadires de les terrasses que han rebut l’autorització municipal per mantenir-se. Per tant, la desaparició total i definitiva dels blocs de formigó dels carrers de la ciutat és gairebé una realitat.

A mitjans de 2020, el consistori va implantar un total 3.668 de terrasses excepcionals que van evitar la pèrdua de 1.875 llocs de feina, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 1.550 terrasses van situar-se en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans que es van delimitar amb elements provisionals –blocs de formigó i pivots– per garantir la seguretat. La resta es van ubicar en vorera.

Un cop superada l’etapa d’emergència de la pandèmia, l’Ajuntament va engegar un procés de regularització de les terrasses provisionals per deixar enrere la provisionalitat. La prioritat ha estat que les de calçada puguin passar a ser definitives per donar continuïtat a l’activitat econòmica que generen, i que ho facin instal·lant un moble-plataforma accessible, homologat i segur on col·locar les taules i cadires perquè tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix amb el paisatge urbà. La consolidació de les de vorera s’ha condicionat al compliment de tots els requisits d’accessibilitat i espai públic establerts per l’ordenança de terrasses.

A principis d’any passat, els restauradors van poder sol·licitar la permanència de les terrasses. Els últims mesos, el consistori ha gestionat les peticions i avui dia està molt a prop de completar el procés de retirada de les terrasses provisionals i instal·lació de les plataformes.

De les 1.550 terrasses provisionals en calçada, en els propers dies se n’haurà retirat 1.387, és a dir, nou de cada deu, i la previsió és que a l’abril s’hagin acabat de treure les restants i per tant no quedin elements provisionals a la via pública –a excepció de casos puntuals que puguin quedar pendents de recursos–. A dia d’avui, s’han retirat uns 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones, i quan acabin totes les actuacions s’hauran recuperat unes 515 places de càrrega i descàrrega, 3.750 d’aparcament de moto i 510 de cotxe.

Pel que fa a la consolidació d’aquestes terrasses, de les 1.550 n’hi ha 550 que no han demanat mantenir-se i 426 que s’han denegat perquè no s’ajustaven als requisits de l’ordenança. Totes aquestes ja s’han desmuntat i tret de l’espai públic. Les 574 restants han rebut l’autorització municipal per quedar-se i, d’aquestes, n’hi ha 79 que o bé han renunciat voluntàriament a la terrassa definitiva o bé no han sol·licitat la plataforma obligatòria i per tant es desmuntaran els elements provisionals. Així doncs, s’ha tirat endavant la col·locació de 495 plataformes obligatòries i el desmuntatge dels elements provisionals que hi havia fins ara a les provisionals.

A finals de mes s’haurà arribat als 440 mobles-plataforma instal·lats, que equival al 89% dels que es col·locaran. Els 55 restants estan pendents d’acabar d’ultimar els tràmits d’instal·lació i de la disponibilitat de la plataforma per part del proveïdor i s’acabaran de muntar al llarg de l’abril.

Pel que fa al balanç general, de les 3.668 terrasses extraordinàries concedides per la pandèmia, 2.899 van sol·licitar la regularització. D’aquestes, 1.131 s’han autoritzat –574 en calçada i 557 en vorera–. Sumen 5.528 taules i 21.536 cadires, i 474 de les terrasses no existien abans de la pandèmia i 657 són ampliacions. S’han denegat 1.435 peticions, tenint en compte el compliment dels articles de l’ordenança de terrasses i les especificitats de cada districte. La resta de sol·licituds s’han descartat perquè presentaven defectes no esmenables o els propis restauradors han desistit, i queden alguns casos puntuals en tràmit de resolució definitiva.

Control de les terrasses i convivència amb el veïnat

Amb la finalització del procés de consolidació, Barcelona passarà a tenir un total de 6.375 permisos de terrasses permanents –29.858 taules i 114.056 cadires–. L’Ajuntament vetlla per preservar l’equilibri d’aquesta activitat amb la convivència veïnal i el descans. Ho fa a través de la tasca inspectora per controlar el compliment de les normatives i les llicències vigents, i de diverses mesures dirigides a reduir molèsties i soroll.

El carrer d’Enric Granados, per exemple, es va declarar zona saturada de terrasses i no s’hi va poder consolidar cap permís temporal atorgat durant la pandèmia. I l’àmbit d’aquest mateix carrer i el d’Aribau; els carrers del Parlament, Muntaner, la Rambla de Catalunya, el passeig de Sant Joan i l’avinguda Gaudí, a l’Eixample; les places del Sol, Vila de Gràcia, Virreina, Diamant i Revolució, a Gràcia; els carrers de Joaquín Costa, dels Escudellers, la plaça dels Àngels i la plaça de George Orwell, a Ciutat Vella, i la plaça dels Jardins de la Mediterrània de Sants-Montjuïc han de tancar una hora abans arran de les accions incloses en el Pla de reducció de la contaminació acústica als carrers i places declarats zones acústicament tensionades en horari nocturn (ZATHN).

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Restaurant La Mar Salada
Bugaderia Tintoreria Barceloneta
Cansaladeria Roca
Frankfurt's Barceloneta
Farmàcia Miró
Can Ros Taverna 1908
Restaurant L'Òstia
Carregant...
x
X