Torre de Sant Sebastià

És una de les dues torres que sostenen el transbordador aeri de Montjuïc, en el cos superior hi ha l'estació de les cabines i un restaurant.

Moll Nou